Ο ΑΙΟΛΟΣ είναι ο πρώτος δορυφόρος με σκοπό να χαρτογραφήσει τους ανέμους που πνέουν σε όλη τη γη. Ένα τέτοιο εγχείρημα θα βοηθήσει:

α) την ακριβέστερη πρόβλεψη του καιρού

β) τα μοντέλα που περιγράφουν την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής.

Ο Αίολος στην Ελληνική μυθολογία, με εντολή του θεού Δία, έκλεισε όλους τους ανέμους μέσα στον ασκό του. Από εκεί μέσα έβγαινε κάθε άνεμος μετά την εντολή του θεού Δία.

Παίρνοντας το όνομά του από το μύθο, το διαστημικό τηλεσκόπειο AEOLUS είναι ένα τηλεσκόπιο που κοιτάζει προς τα κάτω (προς τη Γη) και όχι προς τα πάνω (προς τα άστρα). Σκοπός του είναι να μετράει την ταχύτητα όλων των στρωμάτων αέρα της Γης.

Αυτή τη μέτρηση την κάνει με το να στέλνοντας μία ακτίνα λέιζερ δια μέσου των στρωμάτων αέρα της ατμόσφαιρας. Η ακτίνα του λέιζερ αναπηδάει από τα στρώματα αέρα και γυρίζει πίσω στον δρυφόρο. Ο δορυφόρος τότε μετράει την ταχύτητα που έχει η σκεδασμένη ακτίνα. Επίσης, μετράει και τη φορά της ταχύτητας.

Έτσι, ο AEOLUS είναι μία αρκετά απαιτητική αποστολή καθώς η τεχνολογία που χρησιμοποιεί δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ πριν. Ελπίζουμε όμως ότι θα ξαναχρησιμοποιηθεί στο μέλλον!

Εδώ πρέπει να  αναφέρουμε ένα γεγονός που δείχνει ότι το να στέλνεις κάτι στο διάστημα δεν είναι καθόλου απλό. Το λέιζερ δούλευε μια χαρά. Μόλις όμως δημιουργήθηκε κενό αέρα στον δορυφόρο, το λέιζερ σταμάτησε να δουλεύει. Έτσι, αποφασίστηκε τότε ότι το λέιζερ για να μπορεί να δουλέψει χρειάζεται το οξυγόνο της ατμόσφαιρας!